Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Καστοριά
Περιοχή Φούρκα
Καστοριά
τ.κ. 52100
+30 2467087194
+30 2467087063
 helpdesk <at> kastoria.teiwm.gr