Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Μαθημάτων B’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18

  B’ εξάμηνο
1η εβδομάδα    
13 /11 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

17/11 ΑΡΓΙΑ  
2η εβδομάδα    
20/11 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

24/11 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

3η εβδομάδα    
27/11 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

1/12 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

4η εβδομάδα    
4 /12 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

8/12 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

5ηεβδομάδα    
11/12 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

15 /12 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

6η εβδομάδα    
8/1 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

12/1 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

7η εβδομάδα    
15/1 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

19/1 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

8η εβδομάδα    
22/1 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

26/1 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

9η εβδομάδα    
29/1 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

2/2 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

10η

εβδομάδα

   
5/2 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

9/2 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

11η εβδομάδα    
12/2 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

16/2 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

12η

εβδομάδα

   
19/2 ΑΡΓΙΑ  
23/2 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

13η

εβδομάδα

   
26/2 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

2/3 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

14η

εβδομάδα

   
5/3 16:00-19:00

Σχέσεις με Μέσα Ενημέρωσης στη Ψηφιακή Εποχή

 

19:00-22:00

Μοντέλα Συμπεριφοράς Καταναλωτή

 

9/3 16:00-19:00

Ψηφιακή Οικονομία και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

 

19:00-22:00

Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ στον Παγκόσμιο Ιστό

12-20 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ