Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΜBA του έτους εισαγωγής 2017-2018 για τη συγκρότηση της Ελληνο –Ουκρανικής Διιδρυματικής /διατμηματικής επιτροπής διοίκησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ μεταξύ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου της Τερνόπολης (TNEU)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΜBA του έτους εισαγωγής 2017-2018 για τη συγκρότηση της Ελληνο –Ουκρανικής Διιδρυματικής /διατμηματικής επιτροπής διοίκησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ μεταξύ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου της Τερνόπολης (TNEU)

  • 09 Οκτ 0

Ακολουθούν τα έγγραφα για την ” Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΜBA  του   έτους εισαγωγής 2017-2018 για τη συγκρότηση της Ελληνο –Ουκρανικής Διιδρυματικής /διατμηματικής επιτροπής διοίκησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ  μεταξύ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου της Τερνόπολης (TNEU)». 

  1. Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων φοιτητών 
  2.  ορισμός της Εφορευτικής Επιτροπής  
  3. υπεύθυνη δήλωση για την υποψηφιότητα του φοιτητή

  


Ιστορικό

Subscribe