Το Π.Μ.Σ. MBA  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τερνόπιλ (T.N.U) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ-ΜΒΑ 2ο & 3o εξάμηνο σπουδών

για τα τμήματα της Κοζάνης και Καστοριάς (upd.)

Πρόσφατες ανακοινώσεις

09Οκτ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΜBA του έτους εισαγωγής 2017-2018 για τη συγκρότηση της Ελληνο –Ουκρανικής Διιδρυματικής /διατμηματικής επιτροπής διοίκησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ μεταξύ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου της Τερνόπολης (TNEU)

Ακολουθούν τα έγγραφα για την " Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ-ΜBA  του   έτους εισαγωγής 2017-2018 για τη συγκρότηση της Ελληνο –Ουκρανικής Διιδρυματικής /διατμηματικής επιτροπής διοίκησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ  μεταξύ…read more →
19Σεπ

Παρουσίαση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Δ.Μ.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσουν οι Διευθυντές  των αντίστοιχων Προγραμμάτων την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 6:00-8:00 μμ. στο Κοβεντάρειο.  Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση εδώread more →
01Σεπ

ΦΕΚ απαλλαγής διδάκτρων ΠΜΣ ΜΒΑ

Ακολουθεί το  ΦΕΚ απαλλαγής διδάκτρων , το όποιο περιλαμβάνει τα ποσά και τα δικαιολογητικά  για την μη πληρωμή διδάκτρων από υποψήφιους μεταπτυχιακους φοιτητες. Μεταφορτώστε το απο εδώread more →
16Ιούλ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) 2018-2019-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΤΕΡΝΟΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION – M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ…read more →