Νοέμβριος 2016 08
Ενημέρωση προς Υποψήφιους
Posted By : master

Σας ενημερώνουμε πως η επιτροπή αξιολόγησης του Π.Μ.Σ.  «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» επεξεργάζεται τους φακέλους σας και θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία της συνέντευξης.