Σεπτέμβριος 2018 19
Παρουσίαση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Δ.Μ.
Posted By : master

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσουν οι Διευθυντές των αντίστοιχων Προγραμμάτων την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 6:00-8:00 μμ. στο Κοβεντάρειο. Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση εδώ