19
- Ιούνιος
2017
Posted By : master
Βιογραφικό Δρ. Στυλιανού Πατσίκα

Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

ελληνικό βιογραφικό