Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί

Έννοια και ταξινόμηση των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (ΔΟΟ). Οι ΔΟΟ…

Δημόσια Οικονομική

Τα δημόσια αγαθά: έννοια και χαρακτηριστικά των δημόσιων αγαθών, ο…

Διαβαλκανικές και Παρευξείνειες Οικονομικές Σχέσεις

Η πανευρωπαϊκή και υποπεριφερειακή οικονομική ολοκλήρωση στην Ανατολική Ευρώπη. Η…

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Εκπονείται γραπτώς και παρουσιάζεται προφορικά επιλεγμένο θέμα από κάθε φοιτητή…

Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας

Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα στο…

Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΙΙ – Εργαστήριο

Κατάρτιση ηλεκτρονικού σχεδίου/ προγράμματος (e-business plan): φάσεις – βήματα. Ηλεκτρονικά…

Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΙΙ

Κατάρτιση ηλεκτρονικού σχεδίου/ προγράμματος (e-business plan): φάσεις – βήματα. Ηλεκτρονικά…

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

Έννοια και ιδιαιτερότητες ανάπτυξης των διεθνών νομισματικών σχέσεων στην σύγχρονη…

Ευρωπαϊκή Ένωση- Διεθνές Εμπόριο

Σκοποί και προϋποθέσεις της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης (ΠΟΟ). Συγκριτική ανάλυση…

TOP