Τεχνολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

Εννοιολογικός προσδιορισμός της τεχνολογικής προόδου. Μέτρηση της τεχνολογικής προόδου: δείκτες…

Οικονομική του Χώρου

Έννοιες και ορισμοί. Θεωρία επιλογής τόπου εγκατάστασης επιχείρησης: κόστος μεταφοράς,…

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

Έννοια και σημασία της διοίκησης ποιότητας και διοίκηση ολικής ποιότητας.…

Ορολογία Ρωσικά II

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας εστιάζεται σε γραμματικά φαινόμενα και εξειδικευμένη…

Ορολογία Γερμανικά II

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας εστιάζεται σε γραμματικά φαινόμενα και εξειδικευμένη…

Ορολογία Γαλλικά II

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας εστιάζεται σε γραμματικά φαινόμενα και εξειδικευμένη…

Ορολογία Αγγλικά II

Η εκμάθηση ξένης γλώσσας εστιάζεται σε γραμματικά φαινόμενα και εξειδικευμένη…

Διοίκηση Διεθνών Μεταφορών – Logistics – Εργαστήριο

Οικονομική δραστηριότητα, διοίκηση και διεθνείς μεταφορές. Περιγραφή συστημάτων διεθνών μεταφορών:…

Διοίκηση Διεθνών Μεταφορών – Logistics

Οικονομική δραστηριότητα, διοίκηση και διεθνείς μεταφορές. Περιγραφή συστημάτων διεθνών μεταφορών:…

Διεθνές Εμπόριο ΙΙ

Συναλλαγματική ισοτιμία (ΣΙ) και τα είδη της. Τρόποι υπολογισμού της…

TOP