Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

H οικονομική σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη και…

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μορφές αγοράς: Ολιγοπώλια και Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός: Στρατηγική συμπεριφορά. Εισαγωγή στη…

Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η σημασία και η φύση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι…

Ορολογία Γερμανικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Γαλλικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Ρώσικα Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Αγγλικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ι – Εργαστήριο

Περιεχόμενο των όρων “Ηλεκτρονικό εμπόριο – Electronic Commerce” και “Ηλεκτρονικό…

Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ι

Περιεχόμενο των όρων “Ηλεκτρονικό εμπόριο – Electronic Commerce” και “Ηλεκτρονικό…

Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί

Οι Λειτουργίες του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Συστήματος: μετασχηματισμός περιουσιακών στοιχείων, ρευστότητα…

Διεθνές Εμπόριο Ι

Εισαγωγικές έννοιες στην Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου. Η Κλασική Θεωρία Διεθνούς…

TOP