Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων

Η σημασία και η φύση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι…

Ορολογία Γερμανικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Γαλλικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Ρώσικα Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Ορολογία Αγγλικά Ι

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε πολύ προχωρημένο επίπεδο, όπως…

Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί

Οι Λειτουργίες του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Συστήματος: μετασχηματισμός περιουσιακών στοιχείων, ρευστότητα…

Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου

Εισαγωγικές έννοιες στην Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου. Η Κλασική Θεωρία Διεθνούς…

Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

Η επιχείρηση και η διεθνοποίηση των αγορών. Βασικές αρχές διοίκησης…

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

Η έννοια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και η κληρονομιά του ανθρωπισμού,…

TOP