Επιχειρησιακή Έρευνα – Εργαστήριο

Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού. Απλά μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική…

Επιχειρησιακή Έρευνα

Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού. Απλά μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική…

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Θεωρία και πράξη της διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης. Διεθνείς Αγορές: Διεθνής…

Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών – Εργαστήριο

Η επιχείρηση και η διεθνοποίηση των αγορών. Βασικές αρχές διοίκησης…

Διοίκηση Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

Η επιχείρηση και η διεθνοποίηση των αγορών. Βασικές αρχές διοίκησης…

Διεθνές Μάρκετινγκ – Ασκήσεις Πράξεις

Το διεθνές μάρκετινγκ και οι μορφές του. Κατανόηση διεθνούς περιβάλλοντος…

Διεθνές Μάρκετινγκ

Το διεθνές μάρκετινγκ και οι μορφές του. Κατανόηση διεθνούς περιβάλλοντος…

Μικροοικονομική Ανάλυση Ι

Εισαγωγή: το Οικονομικό Πρόβλημα. Θεωρία Καταναλωτή: Συμπεριφορά καταναλωτή, Ισορροπία καταναλωτή,…

TOP