Επιχειρησιακή Έρευνα

Το πρόβλημα του γραμμικού προγραμματισμού. Απλά μοντέλα γραμμικού προγραμματισμού. Γραφική…

Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Θεωρία και πράξη της διεθνούς χρηματοοικονομικής διοίκησης. Διεθνείς Αγορές: Διεθνής…

Διεθνές Μάρκετινγκ – Ασκήσεις Πράξεις

Το διεθνές μάρκετινγκ και οι μορφές του. Κατανόηση διεθνούς περιβάλλοντος…

Διεθνές Μάρκετινγκ

Το διεθνές μάρκετινγκ και οι μορφές του. Κατανόηση διεθνούς περιβάλλοντος…

TOP