Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Δομικές και νομικές…

Μάρκετινγκ

Η έννοια και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ. Στρατηγικό, τακτικό και…

Εφαρμογές Οικονομετρίας με χρήση Η/Υ – Εργαστήριο

Η Οικονομετρία ως γνωστικό αντικείμενο στηρίζεται στις επιστήμες των Οικονομικών,…

Εφαρμογές Οικονομετρίας με χρήση Η/Υ

Η Οικονομετρία ως γνωστικό αντικείμενο στηρίζεται στις επιστήμες των Οικονομικών,…

Οικονομικά Μαθηματικά

Απλός Τόκος: Εισαγωγή στον απλό τόκο. H βασική εξίσωση του…

Μακροοικονομική Ανάλυση

Βασικές έννοιες μακροοικονομίας. Ορισμός, πηγές και συστατικά του Εθνικού Εισοδήματος.…

TOP