Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Εργαστήριο

Η σημασία της πληροφορίας για την επιχείρηση στη διεθνή αγορά.…

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Η σημασία της πληροφορίας για την επιχείρηση στη διεθνή αγορά.…

Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στρατηγική Διοίκηση: Στρατηγική, ορισμός, αποφάσεις, επίπεδα. Στρατηγική διοίκηση, ορισμός, διαδικασία.Στρατηγική…

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Εργαλεία,  έννοιες…

Οικονομικά Μαθηματικά

Απλός Τόκος: Εισαγωγή στον απλό τόκο. H βασική εξίσωση του…

Μακροοικονομική Ανάλυση

Βασικές έννοιες μακροοικονομίας. Ορισμός, πηγές και συστατικά του Εθνικού Εισοδήματος.…

TOP