Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου και Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο

Η έννοια του γραφείου και οι λειτουργίες του. Η διαχείριση…

Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου και Βάσεις Δεδομένων

Η έννοια του γραφείου και οι λειτουργίες του. Η διαχείριση…

Στατιστική Επιχειρήσεων – Εργαστήριο

Περιγραφική στατιστική. Ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων. Γραφήματα. Μέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς,…

Στατιστική Επιχειρήσεων

Περιγραφική στατιστική. Ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων. Γραφήματα. Μέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς,…

Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Ι – Εργαστήριο

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Γενικά Μαθηματικά του…

Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης Ι

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Γενικά Μαθηματικά του…

Λογιστική Εταιρειών

Η εταιρία από τη νομική άποψη. Σύσταση και βασικά χαρακτηριστικά…

TOP