Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης. Οι λύσεις στο…

Εισαγωγή στους Η/Υ – Εργαστήριο

Εισαγωγή στην πληροφορική. Δυαδικό ψηφίο (bit) Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Byte…

Γενικά Μαθηματικά

Εισαγωγικό μάθημα σε μαθηματικές έννοιες και τεχνικές οι οποίες θα…

Εισαγωγή στους Η/Υ

Εισαγωγή στην πληροφορική. Δυαδικό ψηφίο (bit) Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Byte…

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Οικονομία

Διαδικασίες σχηματισμού και διάρθρωσης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο…

Γενική Λογιστική – Εργαστήριο

Έννοια και ορισμός της λογιστικής. Διπλογραφικό και Απλογραφικό σύστημα λογιστικής.…

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης. Οι λύσεις στο…

Διεθνές και Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο

Το διεθνές οικονομικό δίκαιο (ΔΟΔ) και το σύστημα των διεθνών…

Γενική Λογιστική

Έννοια και ορισμός της λογιστικής. Διπλογραφικό και Απλογραφικό σύστημα λογιστικής.…

TOP