Αρχές Διοίκησης

Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Δομικές και νομικές…

Αρχές Μάρκετινγκ

Η έννοια και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ. Στρατηγικό, τακτικό και…

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης. Οι λύσεις στο…

Εισαγωγή στους Η/Υ – Εργαστήριο

Εισαγωγή στην πληροφορική. Δυαδικό ψηφίο (bit) Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Byte…

Γενικά Μαθηματικά

Εισαγωγικό μάθημα σε μαθηματικές έννοιες και τεχνικές οι οποίες θα…

Εισαγωγή στους Η/Υ

Εισαγωγή στην πληροφορική. Δυαδικό ψηφίο (bit) Δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Byte…

Γενική Λογιστική – Εργαστήριο

Έννοια και ορισμός της λογιστικής. Διπλογραφικό και Απλογραφικό σύστημα λογιστικής.…

Γενική Λογιστική

Έννοια και ορισμός της λογιστικής. Διπλογραφικό και Απλογραφικό σύστημα λογιστικής.…

TOP