Βιο-ηθική

Η αλματώδης ανάπτυξη των επιστημών και της Τεχνολογίας, που σημειώθηκε…

Προβλήματα περιβαλλοντικών συστημάτων

Χρήση και διατήρηση φυσικών πόρων, καταστροφή των δασών – απώλεια…

Αρχές Περιβαλλοντικών επιστημών και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ενεργειακοί πόροι, τα οικοσυστήματα και η λειτουργία τους, κλίμα, καιρικές…

Γερμανικά Ι, ΙΙ ,ΙΙΙ

Αποτελεσματική προφορική επικοινωνία και ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης σε…

Ρώσικα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Αποτελεσματική προφορική επικοινωνία και ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης σε…

Γαλλικά Ι,ΙΙ, ΙΙΙ

Αποτελεσματική προφορική επικοινωνία και ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης σε…

Αγγλικά Ι,ΙΙ, ΙΙΙ

Αποτελεσματική προφορική επικοινωνία και ανάπτυξη ικανότητας γραφής και ανάγνωσης σε…

Επιχειρηματικές Καινοτομίες: στοιχεία ανάπτυξης σύγχρονων επιχειρήσεων

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην σύγχρονη εποχή. Η επιχειρηματικότητα ως…

Διεθνείς Κεφαλαιαγορές

Θεσμός της Κεφαλαιαγοράς, ιστορική εξέλιξη. Η Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Οι Ώριμες…

Οργάνωση και Διοίκηση Διεθνών Κλαδικών Εκθέσεων

Θεσμός, έννοια και σημασία των διεθνών εμπορικών εκθέσεων. Τυπολογία και…

Επενδυτικά σχέδια – Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης

Η σημασία και ο ρόλος μιας επενδυτικής μελέτης. Ο τρόπος…

Θεωρία και Πρακτική Διεθνών Επιχειρηματικών Διαπραγματεύσεων

Έννοια της διαπραγμάτευσης. Ανάλυση των αρχών της σύγχρονης θεώρησης των…

Σύγχρονη Φιλοσοφία Επιχειρηματικής Ηθικής

Η ηθική του επιχειρείν στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες. Ορισμός φιλοσοφίας,…

Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης…

Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Εννοιολογική θεμελίωση όρων ασφάλειας. Έλεγχος προσπέλασης. Ιομορφικό Λογισμικό. Ανάλυση και…

TOP