Η εκπόνηση και παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας θεωρείται υποχρεωτική διαδικασία του φοιτητή κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών και αποτελεί το τελικό στάδιο της θεωρητικής προετοιμασίας του τελειοφοίτου. Η εκπόνηση όλων των εργασιών από τους φοιτητές/τριες είναι αυτοδύναμη επιστημονικό-πρακτική εργασία δημιουργικού χαρακτήρα, όπου αναπτύσσεται η εφαρμοσμένη διάσταση της οικονομικής επιστήμης. Η εκπόνηση της εργασίας αποτελεί αποτέλεσμα της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας του φοιτητή, της δυνατότητας του να χρησιμοποιεί όλο το φάσμα των γνώσεων και δεξιοτήτων, που έλαβε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στην εξέταση και ανάπτυξη ενός επίκαιρου θέματος στον τομέα των διεθνών οικονομικών και της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων.

TOP