Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση για την εγκατάσταση Ubuntu σε Virtual Box που έγινε στα πλαίσια των μαθημάτων Λειτουργικά Συστήματα και Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες από τους φοιτητές της ομάδας Σαββανή Μιχαήλ-Αλέξανδρο, Ιντζέ Δημήτρη και Χυτήρη Χρήστο.

Κάντε click εδώ για να κατεβάσετε την παρουσίαση getting-started-with-onedrive.