Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Business Economics (MADMC103)
Digital Economy and E-Commerce (MADMC105)
Entry Strategies for International Markets (MADMC110)
Information- and Tecnology- based Marketing (MADMC109)
Interactive Business Applications Design (MADMC111)
Management of Integrated Communications (MADMC112)
Marketing Management (MADMC104)
Media Relations in a Digital Age (MADMC108)
Models of Consumer Behavior (MADMC106)
Public Relations and Marketing on the Web (MADMC107)
Public Relations Strategies (MADMC102)
Research Methods in Public Relations and Marketing (MADMC101)
Μάρκετινγκ Βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες (DMC182b)Μιχάλης Δόσης
Μάρκετινγκ Βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες (DMC182)Σινάτκας Ιωάννης