Πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων  Γ’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-17

Γ’ εξάμηνο
1η εβδομάδα
21 /11 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

25/11 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

2η εβδομάδα
28/11 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

2/12 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

3η εβδομάδα
5 /12 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

9/12 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

4η εβδομάδα
12 /12 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

16/12 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

5η εβδομάδα
9 /1   16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

13 /1 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

6η εβδομάδα
16/1 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

20/1 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

7η εβδομάδα
23/1 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

27/1 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

8η εβδομάδα
30/1 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

3/2 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

9η εβδομάδα
6/2 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

10/2 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

10η εβδομάδα
13/2 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

17/2 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

11η εβδομάδα
20/2 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

24/2 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

12η εβδομάδα
27/2 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

3/3 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

13η εβδομάδα
6/3 16:00-19:00

Μάρκετινγκ βασισμένο σε Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες

19:00-22:00

Σχεδίαση Διαδραστικών Εφαρμογών για Επιχειρησεις

10/3 16:00-19:00

Στρατηγικές Εισόδου σε Διεθνείς Αγορές

19:00-22:00

Διαχείριση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας

13-17/3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ