Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ-ΜΒΑ 2ο & 3o εξάμηνο σπουδών για τα τμήματα της Κοζάνης και Καστοριάς (upd)

Πρόγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ-ΜΒΑ 2ο & 3o εξάμηνο σπουδών για τα τμήματα της Κοζάνης και Καστοριάς (upd)

  • 12 Οκτ 0

Ακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ-ΜΒΑ 2ο και 3ο εξάμηνο σπουδών για τα τμήματα της Κοζάνης και  Καστοριάς.


Πρόγραμμα Μαθημάτων  Γ’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-16

 

1η εβδομάδα Γ’ εξάμηνο
 14 Μαρτίου 

 

 

Καθαρά Δευτέρα  
16 /03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

εβδομάδα    
21/03 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

23/03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

3η εβδομάδα    
 28 /03 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

 

 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

30/03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

4η εβδομάδα   

 

 
4 /04 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

16:00-19:00

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

6/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

5η εβδομάδα    
11 /04 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

16:00-19:00

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

13/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

6η εβδομάδα   

 

 
18 /04 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

20/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

7η εβδομάδα    
9 /05 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

11/05 

Τετάρτη

 

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

8η εβδομάδα 2016  
16 /05 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

18/05 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

9η εβδομάδα    
23 /05 

Δευτέρα

  

16:00-19:00

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

25/05 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

10η εβδομάδα    
30/05 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

1/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

11η εβδομάδα    
6/06 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

8/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

12η εβδομάδα    
13/06 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

15/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

 

13η εβδομάδα    
22/6 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα

 στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ Μιχάλας Άγγελος

Δρ. Λάππας Γιώργος

Δρ. Δόσης Μιχάλης

Εξετάσεις

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Δρ. Μονοβασίλης Θόδωρος

Εξετάσεις

 27/6 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

 Εξετάσεις

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας  

4/7 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

    Δρ. Βλάχβεη Ασπασία

     Εξετάσεις

 19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Νόττα Ουρανία

Δρ. Ιωάννης Μανίκας

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας  

  

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων  Β’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-16

ΚΟΖΑΝΗ Αίθουσα 111

1η εβδομάδα Β’ εξάμηνο
 14 Μαρτίου 

 

 

Καθαρά Δευτέρα  
16 /03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

 Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 

 
2η εβδομάδα    
21/03 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Μπίσμπας Αντώνης

23/03 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

 Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 
3η εβδομάδα    
 28 /03 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Μπίσμπας Αντώνης

30/03 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 
4η εβδομάδα    
4 /04 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

6/04 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 
5η εβδομάδα    
11 /04 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

13/04 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 
6η εβδομάδα   

 

 
18 /04 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

20/04 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 
7η εβδομάδα    
9 /05 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

  

19:00-22:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

  Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

 ( D.Sc. Kuryliak Vitalina)

10/05 

Τρίτη

16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

 19:00-22:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

 

11/05 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

  

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

 

12/05 

Πέμπτη

16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

  

19:00-22:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

13/05 

Παρασκευή

16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

19:00-22:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα

8η εβδομάδα 2016  
16 /05 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

 19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

19/05 

Τρίτη

16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

 19:00-22:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

18/05 

Τετάρτη

 

16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

   

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

19/05 

Πέμπτη

   16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Διοικητική Θεωρία

Δρ. Κουριλιάκ Βιταλίνα 

9η εβδομάδα    
23 /05 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

25/05 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

 Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 

 
10η εβδομάδα    
30/05 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

1/06 

Τετάρτη

     19:00-22:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

 
11η εβδομάδα    
6/06 

Δευτέρα

  

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

8/06 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

12η εβδομάδα    
13/06 

Δευτέρα

  16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

15/06 

Τετάρτη

   16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

  Διεθνή Οικονομικά 

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

 

13η εβδομάδα    
22/6 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διεθνή Οικονομικά

Δρ. Σίσκος Ευάγγελος

Εξετάσεις

 
 27/6 

Δευτέρα

16:00-19:00 

Προχωρημένη Θεωρία Μάρκετινγκ

Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης

 

19:00-22:00 

Ποσοτικές Μέθοδοι Επιχειρήσεων

Δρ. Δριτσάκη Χάϊδω

Δρ. Σιφαλέρας ‘Αγγελος

Εξετάσεις

     

 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων  Γ’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2015-16

ΚΟΖΑΝΗ αίθουσα 113

1η εβδομάδα Γ’ εξάμηνο
 14 Μαρτίου 

 

Καθαρά Δευτέρα  
16 /03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη

 

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

εβδομάδα    
21/03 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

23/03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 

3η εβδομάδα    
 28 /03 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

30/03 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 

 

 

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

4η εβδομάδα   

 

 
4 /04 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

6/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

5η εβδομάδα    
11 /04 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

13/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη

 

6η εβδομάδα   

 

 
18 /04 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

20/04 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

7η εβδομάδα    
9 /05 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

11/05 

Τετάρτη

 

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη

 

8η εβδομάδα    
16 /05 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

18/05 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

9η εβδομάδα    
23 /05 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

25/05 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

10η εβδομάδα    
30/05 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

1/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

11η εβδομάδα    
6/06 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης  

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

8/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

 

12η εβδομάδα    
13/06 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

 

15/06 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

13η εβδομάδα    
22/6 

Τετάρτη

16:00-19:00 

Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού

 Δρ. Σερδάρης Παναγιώτης  

 19:00-22:00 

Εφοδιαστική (Logistics)

Δρ. Καταραχιά  Ανδρονίκη

Εξετάσεις

27/6 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

 Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

Εξετάσεις

 

19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

4/7 

Δευτέρα

 16:00-19:00 

Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης

Δρ. Φραγκούλης Γιώργος

Εξετάσεις

 

  19:00-22:00 

Περιπτωσιολογικές Μελέτες στη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ

Δρ. Πατσίκας Στέλιος

Δρ. Καραφόλας Συμεών

Δρ, Αντωνιάδης Ιωάννης

Δρ. Κυράτσης Παναγιώτης

Δρ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας

Αρχείο

Subscribe