Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Προς Διδάσκοντες : Βοήθημα διαχείρισης μαθήματος
- Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016 -

Οπτικό βοήθημα για τους Εκπαιδευτές με οδηγίες για οργάνωση μαθηματος, ανέβασμα αρχείων, δημιουργία σημειωσεων...

http://docs.openeclass.org/3.3/el:course_management